Vi designer

Både logo og alt av grafisk materiell
Project Details

Logo og design for Antiloop Afrofasion i Oslo